สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
 


ดำเนินการตามมาตรการและโครงการตรวจสอบรถเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ


นายจรูญ จงไกรจักร  ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการและโครงการตรวจสอบรถเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ อย่างเข้มงวดกวดขัน เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตจังหวัดชัยภูมิ  โดยทำการตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และรถของหน่วยงานราชการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานขนส่งสาขา สถานีขนส่งผู้โดยสาร และพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจการขนส่ง ทั้งนี้ ได้กำชับให้สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ดำเนินการตรวจวัดควันดำอย่างเข้มข้นจริงจัง  ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน 

2023-10-02
2023-10-01
2023-09-30
2023-09-29
2023-09-29
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27