สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถ    เอกสารประกอบ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มิ.ย. 2564