สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง "พนักงานขับรถ"

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง "พนักงานขับรถ"    เอกสารประกอบ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง "พนักงานขับรถ"
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2564