สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

    รายละเอียดข่าว

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    เอกสารประกอบ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ย. 2565