สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


สติถิปฏิบัติงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2559

    รายละเอียดข่าว

สติถิปฏิบัติงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2559    เอกสารประกอบ

สติถิปฏิบัติงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2559
 
จำนวนรถจดทะเบียนสะสมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
จำนวนรถจดทะเบียนสะสมตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
จำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแนกตามยี่ห้อประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
จำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแนกตามยี่ห้อประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
จำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแนกตามยี่ห้อประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
จำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแนกตามยี่ห้อประเภทจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
จำนวนรถจดใหม่ตาม พรบ.การขนส่งทางบก จำแนกตามมาตรฐาน/ลักษณะ ประเภทรถโดยสาร จำแนกตามมาตรฐานรถ
จำนวนรถจดใหม่ตาม พรบ.การขนส่งทางบก จำแนกตามมาตรฐาน/ลักษณะ ประเภทรถบรรทุก จำแนกตามมาตรฐานรถ
จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ
การดำเนินการใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
การดำเนินการใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
จำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
การดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
รายได้จากเงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้
การเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
การเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถขนส่งจำแนกตามข้อหาการกระทำความผิด
การเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถขนส่งจำแนกตามประเภทการขนส่ง
การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2559