สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager)

    รายละเอียดข่าว

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager)    เอกสารประกอบ

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2565