สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [ 18 ก.ค. 2567 ]25
2 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [ 9 ก.ค. 2567 ]44
3 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 4 ก.ค. 2567 ]71
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [ 28 มิ.ย. 2567 ]108
5 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิ [ 25 มิ.ย. 2567 ]123
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 14 มิ.ย. 2567 ]91
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [ 14 มิ.ย. 2567 ]96
8 รถรับจ้างรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับอนุญาตจาก กรมการขนส่งทางบกและผ่านการรับรองจากโรงเรียน [ 24 พ.ค. 2567 ]14
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 17 พ.ค. 2567 ]115
10 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย.66 [ 24 ต.ค. 2566 ]36
11 "ยุงลาย ภัยร้าย ไข้เลือดออก" [ 20 ก.ย. 2566 ]34
12 กรมการขนส่งทางบกขอชี้แจงถึงเพจรับทำใบขับขี่ [ 9 มิ.ย. 2566 ]60
13 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับคำขออนุญาตให้ใช้รถในการรับส่งนักเรียน [ 1 มิ.ย. 2566 ]53
14 เชิญชวนให้ประชาชนผู้รับบริการ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ [ 19 พ.ค. 2566 ]45
15 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก [ 10 เม.ย. 2566 ]38
16 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]58
17 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่ไม่ใช้แล้ว [ 13 มี.ค. 2566 ]72
18 ขอหนังสืออนุญาตออกนอกเส้นทางหรือนอกท้องที่ (ล่วงหน้า) [ 22 ก.พ. 2566 ]57
19 พระราชบัญญัติทางมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 3 ก.พ. 2566 ]51
20 แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [ 3 ก.พ. 2566 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5