สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 "ยุงลาย ภัยร้าย ไข้เลือดออก" [ 20 ก.ย. 2566 ]6
2 กรมการขนส่งทางบกขอชี้แจงถึงเพจรับทำใบขับขี่ [ 9 มิ.ย. 2566 ]17
3 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับคำขออนุญาตให้ใช้รถในการรับส่งนักเรียน [ 1 มิ.ย. 2566 ]17
4 เชิญชวนให้ประชาชนผู้รับบริการ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ [ 19 พ.ค. 2566 ]12
5 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก [ 10 เม.ย. 2566 ]8
6 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]18
7 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่ไม่ใช้แล้ว [ 13 มี.ค. 2566 ]40
8 พระราชบัญญัติทางมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 3 ก.พ. 2566 ]16
9 แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [ 3 ก.พ. 2566 ]14
10 การตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถ [ 9 ม.ค. 2566 ]19
11 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager) [ 26 ธ.ค. 2565 ]32
12 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [ 6 ธ.ค. 2565 ]40
13 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [ 28 พ.ย. 2565 ]43
14 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [ 11 พ.ย. 2565 ]126
15 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน [ 10 ต.ค. 2565 ]37
16 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [ 7 ต.ค. 2565 ]169
17 วารสาร "นโยบายกาขนส่งและจราจร" ปีที่ 14 ฉบับที่ 2(เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) [ 21 ก.ค. 2565 ]82
18 รู้ยัง!!! รถค้างชำระภาษีชำระภาษีเกิน 1ปี และรถที่มีอายุเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี ตรวจตรอ.แล้วสามารถชำระภาษีรถประจำปีออนไลฯได้แล้วนะ [ 5 ก.ค. 2565 ]48
19 ชำระภาษีรถประจำปีง่ายๆ ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) หรือทางมือถือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax [ 5 พ.ค. 2565 ]45
20 เปิดรับคำขอ การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน [ 19 เม.ย. 2565 ]100
 
หน้า 1|2|3|4|5