สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ขนส่งสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์


 
 นางศิรินภา เมินขุนทด
หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์
 
   
นายรชฎ กุลาชัย
 -
นายเฉลิมชัย  แสนสุข 
นางสาวลักษณา นาคทิพวรรณ
 เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน  นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
     
นายกิตติศักดิ์  ยอดจันทึก นายนิสิต ฐานอุดม 
ว่าง
ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ  พนักงานขับรถยนต์
 ว่าง
       

นางสาวจุฬารัตน์  เสมียนชัย นางวิภาภรณ์  จันทร์สา   
   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล