สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ฝ่ายตรวจสภาพรถ


 
 -
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ
     
นายบัญชา บุญเจริญ
นายสมบัติ  สุดชารี
นายอนุรักษ์ พิมพ์แสง
 นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน  นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน
     
นายพีรวัช ปลื้มปรีชา
นางสาวรุ่งนภา พลมณี
 นางณุชรดา  พิพิธกุล
 ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ  ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล