สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ขนส่งสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์


 
 นายสุนัย จันทวงศ์
หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์
 

 
นายรชฎ กุลาชัย
 นางสาวนิภาพร โดมขุนทด
นายธาดา สรรพวุธ
นางสาวลักษณา นาคทิพวรรณ
 เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน  นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
     
นายกิตติศักดิ์  ยอดจันทึก นายนิสิต ฐานอุดม 
ว่าง
ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ  พนักงานขับรถยนต์
 ว่าง
       

นางสาวจุฬารัตน์  เสมียนชัย นางวิภาภรณ์  จันทร์สา   
   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล